☰ Menu
Zakład Poprawczy - Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
Grafika zawierająca herb Zakład Poprawczy - Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej

Poniedziałek 12.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych
Zgodnie z  art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Koszalinie, z siedzibą pod adresem ul. 4-go Marca 36,  75-708 Koszalin, reprezentowane przez Dyrektora.
   
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:

  • kontakt tel: 94 348 60 70;
    
  • adres e-mail:  iod@koszalin.zp.gov.pl
    
  • pisemnie na adres naszego Zakładu wskazany w pkt.1.

   Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
    
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu Poprawczego - Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
   
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia  27 kwietnia 2016 r.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
   
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
    
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w pkt. 3 za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
   
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwester Kuciak
(2018-08-29 13:52:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwester Kuciak
(2018-08-29 13:56:00)

 
liczba odwiedzin: 71652

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X